มาเอสโตร 19 รัชดา19-วิภา ได้ฤกษ์ลงเสาเอก

ตุลาคม 06, 2560
มาเอสโตร 19 รัชดา19-วิภา
เริ่มงานก่อสร้างโครงการ มาเอสโตร 19 รัชดา19-วิภา คอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่
คุณจำเริญ พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และคุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงเสาเอกงานก่อสร้างโครงการ มาเอสโตร 19 รัชดา19-วิภา (MAESTRO 19 RATCHADA 19-VIPHA) ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ภายใต้แบรนด์ มาเอสโตร เรสซิเด้นซ์ (MAESTRO RESIDENCES)

ผู้ที่สนใจโครงการสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โทร 02-116-1111 หรือ
คลิก