888 เท เท เท

ลงทะเบียนรับราคาก่อนใคร
ลงทะเบียน
เท .. ส่วนลดหมดหน้าตัก

เท .. ยูนิตราคาเดียว 8 ยูนิต/โครงการ

เท .. พร้อมกันที่สำนักงานขาย

_______________

เริ่ม วันที่ 8 เดือน 8 เป็นต้นไป
รีบคว้ายูนิตสวย ราคาแรงก่อนใคร !!
6 โครงการพร้อมอยู่ ทำเลศักยภาพ

รายละเอียด โปรโมชั่น แคมเปญ 888 เทเทเท

ระยะเวลา โปรโมชั่น 8 – 31 สิงหาคม 2563

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นแคมเปญแคมเปญ 888 เทเทเท

 1. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นสำหรับ ห้องชุดสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ เฉพาะโครงการ ดังนี้ 1.) เอ็ม จตุจักร 2.) มาเอสโตร01 สาทร-เย็นอากาศ 3.) มาเอสโตร03 รัชดา-พระราม9 4.) มาเอสโตร14 สยาม-ราชเทวี 5.) มาเอสโตร19 รัชดา19-วิภา และ 6.) รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
 2. ยูนิตราคาเดียว รายละเอียด ดังนี้
  2.1) 8 ยูนิต ราคาเดียว จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ ) มาเอสโตร 01 สาทร-เย็นอากาศ ราคา 8.54 ลบ. ได้แก่ ยูนิตดังนี้ 5B1-1, 6B1-1, 7B1-1, 8B1-1, 4B4, 5B4, 6B4 และ 7B4 2.) มาเอสโตร03 รัชดา-พระราม9 ราคา 3.35 ลบ. ได้แก่ ยูนิตดังนี้ 4CA3-3, 6CA3-3, 6CA3-4, 6CA3-5, 1BA3-1, 1BA3-2, 1BA3-3 และ 3BA3-4 3.) มาเอสโตร14 สยาม-ราชเทวี ราคา 3.75 ลบ. ได้แก่ยูนิต ดังนี้ 1AA1-2, 1AA1-4, 2AA1-2, 2AA1-4, 3AA1-2, 4AA1-2, 5AA1-2 และ 5AA1-4 4.) มาเอสโตร19 รัชดา19-วิภา ราคา 2.66 ลบ. ได้แก่ ยูนิต 6AA5-1, 6AA5-4, 8AA5-1, 8AA5-4, 4CA5-1, 4CA5-4, 4CA5-5 และ 5CA5-4
  2.2)5 ยูนิต ราคาเดียว จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 1.) เอ็ม จตุจักร ราคา 3.86 ลบ. ได้แก่ ยูนิต ดังนี้ 24BA2-3, 24BA2-4, 27BA1-5, 28BA1-1 และ29BA1-5 2.) รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา ราคา 12 ลบ. ได้แก่ ยูนิต 35C2, 36C2, 37B1, 37C2 และ38B1
 3. โปรโมชั่นราคาดังกล่าว ไม่รวม ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (ค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าจดจำนอง, ค่ากองทุน, ค่าส่วนกลาง, ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นก่อน, หลัง หรือ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ณ กรมที่ดิน)
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินจองในทุกกรณี
 5. ผู้ซื้อจะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 5-31 สิงหาคม 2563
 6. ผู้ซื้อจะต้องจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ณ กรมที่ดิน ภายใน 30 วัน หลังทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด
 7. โปรโมชั่นนี้จัดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
 8. การพิจารณามอบ แคมเปญ 888 เทเทเท ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สุด
 9. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้แคมเปญ 888 เทเทเท สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ตลอดจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการวินิจฉัยของบริษัทฯ เป็นที่สุด