Other

ลูกบ้านเมเจอร์ฯ รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 550 บาท*

9 เมษายน 2563

Phyathai 1

เงื่อนไขและขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ

 • ระยะเวลารับสิทธิพิเศษและการจองใช้บริการ: ตั้งแต่วันนี้  3กรกฎาคม 2563 
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ราคาพิเศษท่านที่ 1-5 ราคาท่านละ 900 บาท และสำหรับท่านที่6 ขึ้นไปราคาท่านละ 550 บาท
 • การคิดราคาของวัคซีนที่ลูกบ้านจะต้องชำระต่อท่าน จะคิดจากค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น และหารเฉลี่ยจำนวนท่านที่รับบริการ ซึ่งอัตาค่าบริการจะแปรผันตามจำนวนผู้รับบริการวัคซีนในแต่ละโครงการ ในแต่ละครั้ง
 • โรงพยาบาลพญาไท จะให้บริการฉีดวัคซีนกับลูกบ้านที่โครงการคอนโดที่ระบุ เมื่อลูกบ้านสรุปจำนวนและประเภทวัคซีน โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวันและเวลาในการให้บริการอีกครั้ง 
 • สำหรับลูกบ้านที่พักอาศัยโครงการ บริหารงานโดย เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้พาร์ทเนอร์ส จำกัด สามารถติดต่อลงทะเบียนรายชื่อกับนิติบุคคลอาคารชุดในการขอรับบริการ  
 • สำหรับลูกบ้านที่ไม่ได้พักอาศัยโครงการ บริหารงานโดย เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ พร๊อพเพอร์ตี้พาร์ทเนอร์ส จำกัด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้บริการได้ที่ Phyathai 1 Clinic Connect โทร. 022014646 (เวลา 08.00 - 17.00 น.) 
 • รายละเอียดราคาวัคซีนสำหรับลูกบ้านเมเจอร์ เท่านั้น 
 • ราคาดังกล่าวข้างต้น รวมค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่าบริการ และค่าเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
 • เจ้าหน้าที่จะดำเนินการซักประวัติก่อนการให้บริการวัคซีนอีกครั้ง 
 • รายละเอียดโปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ คลิกhttps://bit.ly/2xy989z 
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อใช้บริการติดต่อ Phyathai 1 Clinic Connect โทร. 022014646 (เวลา 08.00 - 17.00 น.) หรือ ติดต่อ Call Center 1772 (24 ชม.) แจ้งขอติดต่อ Phyathai 1 Clinic Connect เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกบ้านเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการเมทริสมาเอสโตรเอ็ม โปรโจครีเฟลคชั่นอกัตัน และมอลตันเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด อื่นๆหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์แลกคืนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นๆได้ 
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Major Development Contact Center 02 116 1111 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวนเข็ม ราคาพิเศษ/ท่าน/ เข็ม (บาท) ราคาปกติ/ เข็ม (บาท)
• วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2020
(สำหรับทุกช่วงวัย และเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป)
หมายเหตุ: กรณีฉีดเข็มที่ 6 เป็นต้นไป ราคาเข็มละ 550 บาท
กรณีฉีดเข็มเดียวไม่ได้รวมกลุ่ม (ราคาเข็มเดียว 1,200 บาท)
3 1,000 1,820
5 900
ราคาพิเศษเมื่อซื้อวัคซีนเพิ่ม จำนวนเข็ม ราคาพิเศษ/ท่าน/ เข็ม (บาท) ราคาปกติ/ เข็ม (บาท)
• วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Prevnar13 (สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบมาก่อน) 1 3,190 3,937
• วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Pneunovax23 (สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Prevnar13 มาก่อนแล้ว) 1 2,100 2,916
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ จำนวนเข็ม ราคา(บาท) ราคาปกติ(บาท)
• วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Prevnar13(สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบมาก่อน) 1 3,600 3,937
• วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Pneunovax23
   (สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Prevnar13 มาก่อนแล้ว
1 2,500 2,916

โรงพยาบาลพญาไท 1 จัดเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางที่สามารถให้บริการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ให้บริการในระดับตติยภูมิแก่ผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผ่านศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทาง 22 ศูนย์การแพทย์ โดยมีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่จัดเป็น High Light  และถือเป็นเรือธงของโรงพยาบาลในเครือพญาไท 

The hospital provides Tertiary Care, which there are high innovative procedures served for patients both, Thais and foreignersAbout 22 departments or health care services based on difference of medical specialty also known as High Light Medical Centers as follows