Health & Entertainment

ลูกบ้านเมเจอร์ฯ รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 15%

18 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

200512-Privileges-Bumrungrad_Web-Detail.jpg
เงื่อนไขและขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ

 • ลูกบ้านเมเจอร์ กด *762*116*1153# โทรออก เพื่อรับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 15% ที่ รพ.บำรุงราษฎร์
 • ส่วนลดนี้ใช้สำหรับ ค่าห้อง ค่ายา ค่าแล็บ ค่าเวชภัณฑ์ และเอกซเรย์ (ยกเว้น ค่าแพทย์ เคมีบำบัด ยาและเวชภัณฑ์บาง

  รายการตามที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กำหนด)
 • ส่วนลดพิศษนี้สำหรับลูกบ้านเมเจอร์ ฯ และสมาชิกในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร)
 • ทำนัดล่วงหน้าผ่าน Contact center 02-011-3111 หรือ bhcorp@bumrungrad.com
 • สิทธิประโยชน์นี้เมื่อใช้ร่วมกับการประกันภัยใดๆก็ตาม จะใช้เป็นส่วนลดเมื่อเกินวงเงินประกันเท่านั้น
 • ส่วนลด 15% สำหรับการชำระด้วยเงินสด และส่วนลด 10% สำหรับการชำระด้วยบัตรเครดิต
 • ส่วนลด 10% สำหรับทันตกรรม (ยกเว้นการจัดฟัน)
 • ระยะเวลาการรับสิทธิพิเศษ: ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • กรุณาแสดง SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์ส่วนลดที่ได้รับกับเคาท์เตอร์รพ.ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ส่วนลดโรงพยาบาล โทร 02 011 3111
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกบ้านเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โครงการเมทริส, มาเอสโตร, เอ็ม โปรโจค, รีเฟลคชั่น, อกัสตันเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด อื่นๆหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์, แลกคืนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นๆได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Major Development Contact Center 02 116 1111
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด


การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานระดับโลก

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 เป็นโรงพยาบาลที่บุกเบิกการให้บริการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับโลกและให้บริการดูแลสุขภาพแก่ชาวต่างชาติมาเป็นเวลานานเกือบสี่ทศวรรษ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากลซึ่งมีสมัญญาว่า “กรุงเทพ”(The City of Angels) ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมในการดูแลต้อนรับอันยอดเยี่ยมและอาหารรสเลิศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล โดยมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยกว่า 1.1 ล้านคนต่อปีที่มาจากประเทศต่างๆ กว่า 190 ประเทศ