2 มิถุนายน 2560

MAESTRO19 รัชดา19-วิภา คอนโดฯ กลาง CBD ใหม่ย่านรัชดาฯ

MAESTRO19-2

MAESTRO19 รัชดา19-วิภา คอนโดฯ กลาง CBD ใหม่ย่านรัชดาฯ ตอบโจทย์ที่พักใจกลางเมือง

หากลองหลับตานึกถึงศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (Central Business District – CBD) คงหนีไม่พ้นสีลม สุขุมวิท แต่นั่นคือภาพในอดีตเพราะเมื่อพื้นที่ถูกจำกัด ขณะที่ความต้องการพื้นที่ทำเลธุรกิจมีมากกว่า ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครจึงเริ่มขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ยิ่งเมื่อภาครัฐเร่งสร้างระบบคมนาคมพื้นฐานอย่างรถไฟฟ้าทั้งลอยฟ้าและใต้ดิน ยิ่งส่งผลให้ทำเลศูนย์กลางธุรกิจสามารถแผ่ขยายออกไปได้มากยิ่งขึ้น จึงไม่แปลกถ้าจะได้เห็นพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์กลางธุรกิจเดิมกำลังพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

หนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญที่มีแนวโน้มเติบโตจนนำไปสู่ทำเลศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ คือย่านถนนรัชดาภิเษก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบคมนาคมพื้นฐานอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินและการเปิดขึ้นของอาคารออฟฟิศขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่เกิดขึ้นมากมาย เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอนาคตย่านถนนรัชดาฯ กำลังเข้าสู่พื้นที่ทำเลทองในฐานะศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : marketingoops.com - https://www.marketingoops.com/news/biz-news/maestro19/