รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
เหตุผลที่ต้องการซื้อ *
เพื่อลงทุน/ปล่อยเช่า
เพื่ออยู่เองและลงทุน
เพื่ออยู่เอง
ประเภทห้องที่สนใจ *
1 ห้องนอน
2 ห้องนอน
3 ห้องนอน
เพนเฮ้าส์
งบประมาณ *
5.9-7 ล้านบาท
7.1-10 ล้านบาท
10.1-15 ล้านบาท
15.1-20 ล้านบาท
มากกว่า 20 ล้านบาท
ลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

- ลูกค้าต้องชำระเงินจองและเงินทำสัญญา ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

- ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน (Free all expenses) หมายรวมถึง ค่าธรรมเนียมการโอน 1% , ค่ากองทุน, ค่าประกันและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
  และค่าส่วนกลาง จำนวน 18 เดือน


        * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ชมข้อมูลโครงการเพิ่มเติม

ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย : เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
โทร 02 116 1111